Hela historien om SR, Skatteverket och momsen

Inför valet 2010 deltog jag som så kallad sidekick, tillsammans med gamla partiledare, i Sveriges Radios program Nordegren i P1. Partiledarna var Ulf Adelsohn, Ingvar Carlsson, Olof Johansson, Lars Leijonborg och Lars Werner. Programmet (Nordegren i P1) är en del av Sveriges Radios Ekoredaktion.

Kontrakt blev skrivet, sändningarna sändes och faktura för min medverkan skickades. Men någon betalning kom inte från det stora publicserviceföretaget. Jag skickar påminnelse. Och får ett svar den 18 november 2010

Hej! Tack för din medverkan i vår valtalkshow "Valet med Nordegren"! Du ska få betalt för din medverkan, men jag måste be dig om en ny faktura. Vi tillämpar 6 procent moms, och på den du skickat har du angivit 25 procent. Skicka en ny faktura till mig!

Meddelandet är minst sagt märkligt. SR skriver att man tillämpar 6 procent moms och kräver att jag ska skicka en ny faktura. Uppdragsgivaren kräver att uppdragstagaren, som ensam är ansvarig inför skattemyndigheten för sin faktura, skall ändra momssatsen. Eftersom jag suttit i riksdagens skatteutskott, och får korrekt betalat av andra uppdragsgivare, så blir jag konfunderad. 

Jag svarar i ett mejl avsänt samma dag:

Hej, eftersom jag är noga med skatter etc. och suttit i skatteutskottet så undrar jag bara på vilka skatterättsliga grunder ni tillämpar 6 procent i det här fallet… 

Sveriges Radions Ekoredaktion besvarar min fråga med följande mejl sent på eftermiddagen:

Hej! Det är bra att vara noga. Eftersom din prestation innebär att du leverera unikt och upphovsrättsskyddat material så tillämpar vi kulturmoms på dylika uppgifter. Det gäller för samtliga medverkande på faktura inom SR, programledare och sidekicks och är inte något skattemyndigheten har anmärkt på hittills vad jag erfar.

Nu blir jag ännu mer konfunderad. Man skriver att man tillämpar ”kulturmoms”. Men någon sådan finns inte. Inom kulturområdet gäller flera olika momssatser. Skattemyndigheten har inte anmärkt på något tidigare, påpekar man också. Kan det bero på att man inte är tillfrågad?  För vad jag minns finns domstolsbeslut som talar för min uppfattning.

Sedan börjar jag fundera på om det är Ekot som vill testa gamla partiledare, Förutom jag som avdankat språkrör deltog ju andra gamlingar - Ulf Adelsohn, Olof Johansson, Ingvar Carlsson, Lars Leijonborg och Lars Werner - som sidekicks i programserien. Lars Leijonborg är dessutom ordförande i Utbildningsradion och måtte väl rimligen veta hur man hanterar denna typ av frågor - även Utbildningsradion tar ju in frilansar...

Ekot ville förstås kolla hur dåligt insatta politiker är i det skattesystem som man varit med att utforma… Trodde jag. För en av Sveriges främsta politiska och ekonomiska nyhetsredaktioner kan väl inte vara omedveten om vilka regler som gäller?

Jag skriver även till Skattemyndigheten och får bekräftat att jag har rätt. Får ett tydligt svar som visar att jag har rätt.

Jag mejlar då till den administrativt ansvariga för Nordegren i P1 på Ekoredaktionen för att få besked…Jag skriver:

Jag är ledsen, men det är den som skriver fakturan som är ansvarig och jag kan faktiskt inte se att det skall vara 6 procent moms i det här fallet.  Du skriver om "kulturmoms" - sådan finns inte, vilket nog en nyhetsredaktion på SR bör veta. Varor och tjänster inom det kulturella området kan vara momspliktiga med 6, 12, eller 25 %, eller undantagna helt från moms.

För att argumentera för 6 procent antar jag att du menar att det jag, genom mitt företag, gjort är att upplåta eller överlåta vissa rättigheter till SR.  Är du säker på att skattemyndigheten gör den tolkningen? 

Jag ställde en skriftlig fråga till skatteverket och det svar jag fick var att det i detta
fall utgår moms på 25 procent. Menar SR att de har svarat fel i hastigheten? Hur som: jag tänker inte gå på någon nit som gammal politiker i det här fallet. Jag vill inte hängas ut i Ekot för skattefiffel.

Svar kommer den 23 november:

Hej igen! Sett ur ett humoristiskt perspektiv - Du behöver inte vara orolig för att hängas ut i Ekot för skattefiffel. Det skulle vara etiskt tvivelaktigt att rapportera om egna medarbetare. Nordegren-programmen är ju en del av sr ekot. Nåja, till saken. Får jag föreslå att du blir ersatt med lön istället
för att du fakturerar?

Nu börjar det bli riktigt sjukt. SR och Ekoredaktionen – den redaktion som med både nit och skicklighet gärna anklagar myndigheter och andra för fiffel - håller nu på att gå runt regelverket för att slippa gå vidare i frågan om momsen. 

Är det så att man egenmäktigt hittat på begreppet ”kulturmoms på 6 procent” för att göra besparingar? För att minska sina kostnader på något anslag? I hur många år har man gjort detta? Hur mycket har man dragit undan från statskassan?

För säkerhets skull ser jag till att även redaktionen för Ekot, och Ekots chef, får del av mejlkonversationen. Jag vill ge dem en chans att som nyhetsredaktion och journalister reagera på att deras eget företag och skattemyndigheten har olika uppfattning.

Den 1 december meddelar SR att man trots allt betalar den faktura som man vägrat betala på över två månader – man meddelar att man ”godkänner” 25 procents moms. Man skriver:

Vi betalar fakturan enligt dess lydelse och pengarna bör ha kommit i början av nästa vecka. Hör av dig annars.


Jag undrade nu om man berättat för alla andra uppdragsgivare att de borde ändra sina fakturor eftersom de annars riskerade att bli anklagade för skattefusk om skatteverket kom på dem. Det kommer inte att hjälpa dem med att försvara sig med att ”Sveriges Radio sa att jag skulle lägga moms med 6 procent på fakturan…”. Det är den som skickar fakturan som är ansvarig.

För säkerhets skull - för att få klart i att man inte tänker fortsätta att uppmana sina frilansar att skicka fakturor som skattemyndigheten anser strida mot skattelagarna -  skickar jag en förfrågan till Ekoredaktionens ansvarige:  

”Innebär det att ni accepterar vår skattejuridiska bedömning om att det är 25 procent moms som gäller på den här typen av uppdrag?”

Som svar kom ett mycket kryptiskt meddelande: 

”Vi betalar fakturan så som den skickades, med 25 procent moms och reseutlägg!”

Jo, men det var ju inte det frågan gällde. Frågan gällde om man skulle fortsätta att vilseföra alla andra uppdragstagare, expertkommentatorer, sidekickar etc. Men om det fick jag inget veta. Så förmodligen lär man fortsätta att påstå för sina uppdragstagare att det finns något som heter kulturmoms och att den är 6 procent. 

Med all den auktoritet som SR och Ekoredaktionen har så lär många uppdragstagare nöja sig med det. Snopet om skattemyndigheten kommer och kollar deras (ofta) enmansföretag – och de blir skyldiga att betala in fallerande momsbelopp plus skattetillägg. Allt medan SR lugnt kan konstatera: Det är den som skickar fakturan som är ansvarig, inte vi.


Skatteverket då? Jo, där har man hela tiden varit korrekt. Efter några frågeronder med serviceenheten inom skatteverket kom följande mejl den 6 december efter det att man där lyft frågan till specialister på just detta:

Enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 8 ML ska moms tas ut med 6 % av beskattningsunderlaget för upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk med vissa undantag som inte här är aktuella.

Kommentatorstjänster, expertkommentatorstjänster och s.k. "sidekick" innefattar normalt inte något skapande i upphovsrättslig mening. Detta synsätt stämmer också överens med RÅ 1999 ref. 9. I denna dom har RR funnit att moms ska tas ut med 25 % för tillhandahållande av producent- och
programledartjänster. Kammarrätten (KRNS 2004-11-15, mål nr 739-740-03) har mot bakgrund av denna dom från RR ansett att kommentatorstjänster ska momsbeskattas med 25 %.

Vår uppfattning är att moms ska tas ut med 25 % på ersättningen för tillhandahållande av kommentatorstjänster (inkl. expertkommentatorer) och s.k. "sidekick".

Med vänliga hälsningar


Vem meddelar då detta till Sveriges Radio, frågade jag i ett mejl till Skatteverket samma dag: ”Är det ni eller jag som skall underrätta SR om vad er slutsats är?”

Jag får svar dagen efter:  Hej Birger. Jag föreslår att du informerar dem, du får gärna hänvisa till mig och mitt svar.

Så då gör jag det, trots att jag börjar bli vådligt trött på att agera mellanhand mellan SR och Skatteverket. Ekoredaktonen svarar följande

”Du har onekligen satt lite griller i huvudet på oss. Här på Ekot har vi gjort som vi har blivit instruerade av SR:s ekonomiansvariga och vi har nu bollat upp ditt inlägg till dem. Så för närvarande kan jag inte säga annat än att frågan nu är under utredning, som det brukar heta.”

Griller i huvudet. Tja. Med alla de dugliga journalister som finns inom deras hägn kan man ju fundera över varför inte de där grillerna satt sig för många år sedan. Jag kan omöjligt varit den förste som varit frågande inför deras sätt att hantera momsen. Många frilansar känner naturligtvis till att det inte finns något som heter "kulturmoms". Bland sidekickarna i olika pratshower som Ekoredaktionen ansvarar för i P1 finns allt från f.d. ledarskribent till artister och författare.

Så småningom kommer ett nytt svar från programchefen på Ekot:

Våra jurister har nu tittat på saken och vidhåller att det ska vara 6 % moms för bisittare. Så här har det sagts mig: Enligt momslagen utgår 6 % moms på upplåtelse/överlåtelse av bl.a. radiorättigheter till framföranden av upphovsrättsligt skyddade verk. Det bisittarna gör, vara bollplank till programledaren, komma med egna inpass och kommentarer, är framföranden av upphovsrättsligt skyddade verk. SR skulle inte ta in någon som inte framför något konstnärligt (upphovsrättsligt skyddat), dvs som inte vet hur man formulerar sig väl på ett sätt som ska roa/engagera lyssnarna. Det är dessutom egentligen bara oerhört korta nyhetsnotiser som möjligen faller utanför det upphovsrättsliga skyddet, dvs. inte uppnår verkshöjd, en bisittares formuleringar faller definitivt inom upphovsrätten.

Anna Wesslau heter vår jurist och vill du ha en mer utförlig förklaring än vad en lekman som jag lyckas ge så är du mycket välkommen att höra av dig till henne.
 
Vänlig hälsning och jag önskar goda helger. Helena Olosson

Jaha. Jag skickar detta vidare till Skatteverket – eftersom Sveriges Radio inte verkar vilja ta direkt kontakt för att reda ut frågan  – och får som vanligt vänliga svar från den myndighet som gått från att vara en byråkratisk skräck till att vara en servicemyndighet:

Vi kommer inte att ändra vår bedömning. Du får gärna hänvisa till det svar du har fått tidigare av mig. Innan jag skickade mitt tidigare svar till dig så var jag i kontakt med våra specialister på HK som då hade samma uppfattning som jag. Regeringsrätten har dessutom prövat detta tidigare vilket framgår av RÅ 1999 ref 9.

Om du vill anmäla SR så kan jag ta emot anmälan och vidarebefordra den till rätt handläggare. Men du får gärna vidarebefordra mina tidigare svar till SR och Anna Wesslau samt Helena Olsson så kan de återkomma till mig.
Med vänliga hälsningar
Björn Almqvist, Skatteverket

Jag mejlar till SR:s jurist Anna Wesslau men får inget svar, skickar en påminnelse den 20 december och nu kommer ett svar om att hon SR skall svara senare samma dag. Så sker inte. Däremot kommer följande meddelande från SR:

Enligt uppgift jag har fått har din faktura betalats med 25 % moms. Det är därför inte aktuellt att gå in i spörsmålet upphovsrätt kontra skatterätt där annars konflikten ligger /Anna Wesslau


Har man satt fan i båten får man väl ro honom i land, hur trött man är är... Så jag svarar den 21 december: 

Hej, det är riktigt att den - efter åtskilliga månaders mejlkontakter - betalades med det jag anser vara skattejuridiskt korrekt.

Min fråga är av generell art. Eftersom SR uppmanar sina uppdragsgivare, enligt de informationer jag fått från Ekoredaktionen, att expertkommentarer resp. sidekickar etc skall ange momssatsen 6 procent är jag, som ägnat mig åt skattefrågor i riksdagen, djupt intresserad varför ni gör det och hur ni får det att gå ihop med gällande regelverk.

Jag vill alltså veta i klartext varför SR har en uppfattning medan skatteverket har en annan. Jag har fått förfrågan från skatteverket om jag vill göra en anmälan till dem - eller om jag kan få er att ta
kontakt med dem. Får jag inget svar så måste jag naturligtvis göra det förstnämnda. Om inte annat för att klargöra för andra uppdragsgivare att SR:s uppmaningar innebär att SR försätter dem i en situation där de riskerar begå ett brott utifrån den skattejuridik som de facto existerar.

Alltså: på vilken grund uppmanar ni sidekickar etc att lägga på 6 procents moms?
Hur tolkar ni
https://lagen.nu/dom/ra/1999:9


Ett artigt svar kommer den 22 december:

Hej Birger,

Anledningen till att SR hävdar 6 % moms är att det en sidekick gör är
upphovsrättsligt skyddat. Skatteverkets, enligt SR, felaktiga bedömning
att upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer kan vara belagda med
25 % moms bottnar i att Skatteverket (och förvaltningsdomstolarna) inte
kan upphovsrätt. Som framgår av Helenas mejl finns det inte någon
skillnad mellan det upphovsrättsliga skyddet för traditionella
upphovsmän som författare, kompositörer, musiker å ena sidan och
"sidekicks" å andra. För att upphovsrättsligt skydd ska uppstå krävs att
verket/yttrandet ska ha viss individuell särprägel och vara i någon mån
unikt, uppnå verkshöjd. Verkshöjdströskeln i Sverige är låg och utanför
det upphovsrättsliga skyddet faller endast enkla nyhetsnotiser o.dyl.

Det rättsfall Skatteverket hänvisar till (RÅ 1999 ref. 9) gäller
producent- och programledartjänster. Regeringsrätten gör där en
uppdelning mellan producent- och programledartjänster för sig och
upphovsrättsöverlåtelse för sig. Det är en ur upphovsrättslig vinkel
mycket konstig uppdelning då både producenter och programledare skapar
upphovsrättsligt skyddat material genom sitt arbete (producenten och
programledaren) och genom vad de framför (programledaren). Vad RegR kan
ha tagit hänsyn till är att en producent/programledare också arbetar
redaktionellt, inte bara med att skapa upphovsrättsligt skyddade verk,
utan också med att boka gäster och ordna praktikaliteter runt
programmet, och att sådant arbete beläggs med 25 % är naturligt.

En sidekick på Sveriges Radio väljs ut efter sin förmåga att ställa
relevanta frågor och göra inpass på ett eget och för lyssnarna
intressant och originellt sätt, dvs. det sidekicken yttrar har
verkshöjd. Sidekicken deltar inte heller efter vad jag förstår i
något redaktionellt arbete annat än att briefas om vad programmet ska
handla om, dvs. en förberedelse för skapandet av upphovsrättsligt
skyddat material (precis som att en dramatiker gör research inför en
tv-serie eller en kompositör lyssnar på föreslagen musik för att
inspireras i sitt arbete med t.ex. ett beställningsverk).

Det Sveriges Radio köper av en sidekick är rätten att sända och lägga
ut på webben det som sidekicken säger, dvs. att sända/webbpublicera det
upphovsrättsligt skyddade materialet (en upplåtelse/överlåtelse av
rättigheter som omfattas av 1 * upphovsrättslagen). Enligt momslagen
7 kap 1 * 3 st p. 8 ska det vara 6 % moms på sådan
upplåtelse/överlåtelse. Jag kan således inte se hur det skulle
kunna vara 25 % moms när SR köper radio- och webbrättigheter av en
sidekick.

Hoppas detta förklarar SR:s inställning och du är givetvis välkommen
att höra av dig om du har några frågor.

Vänliga hälsningar
/Anna Wesslau

Jag svarar Anna på följande sätt:

Hej igen,
det är så sanslöst märkligt att SR och Skatteverket kan ha helt olika
uppfattning. Vid flera tillfällen har jag nu frågat SR huruvida man tänker
upplysa sina frilansare om att SR och myndigheten har olika uppfattningar -
och att det är den som skriver fakturan som är ansvarig och därmed av SR
uppmanas att göra på sådant sätt att skattemyndigheten anser det vara ett
skattejuridiskt brott. 

Frilansaren kan således dömmas för skattebrott och
åläggas straffavgift - medan SR helt frankt kan smita ut bakvägen genom att
hänvisa till att man inte själva är juridiskt ansvarig för de fakturor man
tillsänds... Det är ju sjukt.

Frågan måste alltså offentliggöras i media för att sidekickar (och andra)
skall få veta dessa förutsättningar - jag utgår dock från att Ekot inte lär
göra ett inslag om det.
Mvh,
Birger

Än märkligare blir juristens svar med tanke på att Ekoredaktionen tidigare berättat att man uppmanar även programledare att lägga på bara sex procent på sina fakturor - medan juristen nu skriver att det är "naturligt" att domstolen kommit fram till att programledare skall lägga på 25 procent.

Sägas ska att SVT – jag medverkar i Nyhetspanelen i Gomorron Sverige - för motsvarande uppdrag betalar 25 procents moms utan att ifrågasätta. Det hedrar dem.

På Expressens debattsida går Sveriges Radios VD till försvar, liksom i ett mycket märkligt inslag - först med förlöjligande av min uppfattning i frågan, sedan med en något generad ton när det visar sig att Skattemyndigheten deltog via telefon - i Nordegren i P1. På båda ställena slår Skatteverket fast att min tolkning är riktig utifrån de domar som finns i bland annat högsta förvaltningsdomstolen. Se här.
 
Den 9 februari offentliggjorde så Skatteverket sitt ställningstagande i mer formell form.

Tillägg 28 augusti 2012: Huruvida Dagens Ekos ansvariga numera upplyser alla sina frilansar om vad som gäller tycks vara dolt i dunkel. I ett mejl från en doktorand berättades för mig att hon inte fått svar från SR på frågan om man numera slutat uppmana sina frilansare att skriva lägre momssats än vad lagen kräver - eller om man ärligt, i sann public-serviceanda, upplyser frilansarna om vad som skall gälla.

Själv har jag inte haft något mer arvoderat uppdrag av SR och kan därmed inte veta hur man hanterar frågan. Jag vill tro att man hanterar det korrekt.