Administreras av ProVoka.

Svar

Svar på frågan i  inlägg på SCHLAUG.SE

Man kan kanske förmoda att citatet är hämtat från något inlägg av Jimmie Åkesson. Eftersom denna typ av resonemang om vi och dom ju varit alltför primitivt för mer tänkande människor, för de etablerade organisationerna eller för gamla hederliga partier...

Men så är inte fallet: Det är citat från TCO:s utbildningsmaterial inför folkomröstningen. Det kallades folkupplysning och fick statsbidrag..

Jag läste för övrigt häromdagen det tal Hitler höll den 11 december 1941 inför den tyska riksdagen. Det gick kalla kårar utefter tyggraden; argumenten kändes igen, även om graderna skiljer. Hitler talade om Det europeiska familjen, Det Nya Europa, Vår gemensamma kultur, Vårt bröd. Vi mot Dom.Och fortsatte:

”Ty liksom grekerna en gång i tiden gentemot perserna icke försvarade Grekland, och romarna gentemot kartagerna icke Rom, romare och greker gentemot hunnerna icke Västeuropa, tyska kejsare gentemot mongolerna icke Tyskland, och de spanska hjältarna mot Afrika icke försvarade Spanien, utan alla försvarade Europa, så kämpar icke heller Tyskland idag för sig självt utan för Europa.” 

Det luktade stöveltramp och förnedring och det märkliga är att något av doften känns igen såväl i det hedersamma och etablerade TCO:s retorik som i Jimmie Åkessons retoriska framförande av sitt partis grundbult..