Administreras av ProVoka.

Vänsterns valplattform 2014

Birger Schlaug kommenterar nedan Vänsterpartiets valplattform 2014.  
Analysen var införd på den 9 april 2014 på  www.schlaug.blogspot.com
 
 
Vår välfärd är inte till salu
Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. 
Kommentar
Det är förvisso sant. Men sanningen är värre än så: nedbrytningen började redan under socialdemokratisk regering. De borgerliga fortsätter bara det som Göran Persson sjösatte. Varför dölja det?

Resultatet är en allt mer otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik.
Kommentar: 
Så är det. Sympatiskt nog skriver man att V är ”ett alternativ” som kan utmana. Ödmjukheten imponerar i en tid när politisk ödmjukhet för det mesta dränks i historierevidering.

Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vi vill i stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på.
Kommentar: 
Det är förvisso den mest akuta frågan i det paradigm som Vänsterpartiet traditionellt rört sig inom. Kan emellertid inte dela uppfattningen om att det är den viktigaste frågan av alla: de viktigaste frågorna handlar rent konkret om samhällets grundvalar, nämligen samhällets relation till naturen, naturlagarna och de planetära processer som gör människans samhällen möjliga att bygga. 
För ett grönt parti är detta självklart ur ett rent ideologiskt perspektiv. För ett socialistiskt är det inte självklart. Vänsterns ideologiska grund handlar om frågor som berör balansen i samhället. För ett grönt parti räcker inte detta, det är därför de bildats gröna partier. Retoriskt kan man förenkla genom att hävda att det gröna grundperspektivet är ”balans i naturen” och ”balans mellan samhälle och natur”.

Sverige står inför ett antal utmaningar som måste lösas med lagstiftning och satsningar. Vi tror att det går att lösa vår tids problem – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslösheten, de ökade klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik för rättvisa, jämställdhet och ansvar för vår miljö, i Sveriges kommuner, landsting, regioner och riksdag.
Kommentar: 
Det är onekligen sant att Vänsterpartiet har en nyckelroll för vilken väg samhället skall ta. I frågor där Vänstern är tydliga – som i frågan om vinster i välfärden – är MP otydliga i så motto att detta parti mer tycks surfa på opinionsvågor än att bidra till att skapa opinion. Kan man lita på MP i frågor som rör vinster i skolan när partiledningen tagit kamp mot partikongresser för att få behålla vinstsyftet?

Vänsterpartiet har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och regering.
Kommentar: 
Så är det. En regering med S, MP och FP skulle föra en helt annat politik än en regering med S, MP och V. Vad MP vill är oklart, med språkrör har talat kärleksfullt om mitten och en person i "språkörsteamet" skriver i en debattartikel "vi liberaler".


Sverige behöver en regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst och gör upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. 
Kommentar: 
Detta utgör en tragik. En regering som sätter ”kampen mot arbetslöshet främst” har inte förstått att vi står inför en utveckling där vi med full speed håller på att konsumera sönder planeten med lånade pengar. Hur kan man då sätta kampen mot arbetslösheten främst?
En regering som sätter ”kampen mot arbetslösheten främst” har inte heller förstått att sätta kampen för människors värdighet först – och värdighet handlar om så mycket mer än enbart möjligheten till lönearbete. Kanske sammanfattas Vänsterns arbetslinje bäst av hur Jonas Sjöstedt motiverar sin kritik av basinkomst: ”Finska vänstern är för medborgarlön. Vi är det inte. Av det skälet att man inte ska leva på andras arbete.” 
Detta oroar mig för det innebär att Vänstern inte kan förstå att den del av produktion som kommer från robotar och datorer - och som ständigt ökar - bör beskattas på liknande sätt som arbete. Och att denna beskattning bör vara en del av det som finansierar även trygghetssystemen.

En regering där borgerliga partier ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för att byta till en rödgrön regering.
Kommentar: 
Jo, så ser jag det också. Även om man också måste ta i beräkning att Löfven kanske än hellre väljer FP som partner om V blir så stort att man med valresultatet som grund kan kräva mer inflytande än Löfven kan acceptera.

Vänsterpartiet är riksdagens feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga.
Kommentar: 
Visst är V ett tydligt parti när det gäller denna omfördelning av makt och resurser. MP har dock gått i bräschen för det som idag anses vara normalitet: varvade listor och jämställda partistyrelser. Idén om två jämställda språkrör har aldrig vunnit gehör inom Vänstern. Det som varit självklart inom MP har inte varit det inom V. 
I dagspolitiken lär dock V stå något närmare Fi än vad MP gör. Kanske därför Gudrun Schyman hellre tycks göra gemensamma utspel med MP… Partier som ligger alltför nära slåss mer infamt om samma väljare.

Observera att Vänstern - när man skriver att män och kvinnor skall ha samma möjlighet att påverka sina egna liv - till icke obetydlig del bortser från den delen som ligger utanför arbetsmarknad genom att snarast minska t ex föräldrars möjlighet att själva styra hur man vill ha det med föräldraledigheten. Det kan vara helt rimligt att se försäkringen som individuell som verktyg att jämställa arbetsmarknad och familjeliv - men kom inte och säg att man därmed med automatik ökar friheten att välja hur man vill ha sina liv. 
 
Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är rika, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vänsterpartiet står för det politiska alternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation.
Kommentar: 
Kan bara hålla med, Vänsterpartiet är det parti som minst flirtar med väljare som är rädda för att förlora någon man vunnit för att istället bidra till andra. Eller, hur är det nu med löften till medelklassen... Det kommer längre ner...

Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti.
Kommentar: 
Blockpolitik är ett elände, förra valrörelsen var ett intellektuellt moras. Roligt att äntligen de rödgröna tar parlamentarismen och flerpartisystemet på allvar!

Vänsterpartiet lägger förslag som förenar målet om arbete åt alla och ett ekologiskt hållbart samhälle, genom långsiktiga investeringar i energiomställning, nya klimatsmarta bostäder och miljövänliga transporter. Vi tar konkreta steg för jämställda villkor i arbetslivet och samhället i övrigt.
Kommentar: 
Samma problem som MP har… Alla de där investeringarna – att bygga bostäder och lägga ut räls utgör ingen tebjudning! - leder till kraftigt ökande växthusgaser som man inte gärna berättar hur man avser att kompensera genom minskat konsumtionsutrymme… Om man nu tänker sig det.

Trygghet och inflytande på jobbet prioriteras framför företagens krav på flexibilitet och ökande vinster. Arbete, rättvisa och demokrati är grunden för ett samhälle där alla har en plats.
Kommentar: 
Vänstern har svårt med det där som finns utanför arbetsmarknaden. Tanken att arbete ger människovärde tycks vara fast förankrat inom detta socialistiska parti. Rättvisa är dessutom ett tämligen intetsägande begrepp: är det rättvisa att få behålla allt man tjänat, eller är det rättvisa att dela med sig?

Ett samhälle att lita på är avgörande för att motverka att rasistiska  krafter vinner terräng. Vår gemensamma välfärd ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen – inte aktieägares och riskkapitalisters. Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.
Kommentar: 
Ett samhälle att lita på är onekligen den bästa grunden för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng.


Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den.
Kommentar: 
Vänsterpartiet har, som enda parti, legat rätt i denna frågan hela tiden – även när det inte var så populärt. Till skillnad från MP som tycks ha satt fingret i vädret och känt vart det blåser.

Gemensam egendom är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Vänsterpartiet vill att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som i kommuner och landsting.
Kommentar: 
Trevligt att Vänstern gillar mitt gamla krav som jag fick motionera om i riksdagen som enskild riksdagsledamot person. Till slut stödde MP kravet i omröstningen i riksdagen. 


Välfärden, såsom vi känt den hittills, har börjat vittra sönder. I privatiseringarnas spår ser vi hur resurser omfördelas från kvinnor till män och att det är kvinnor som med obetalt arbete får täcka upp där välfärden brister. Resursbrist och privatiseringar håller på att förvandla allas rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg till ett privilegium för dem som har råd. Vårt välfärdssystem står och faller med om det levererar kvalitet till alla, och om det finansieras av alla. Vi vill avskaffa RUT. Vi behöver göra stora satsningar på välfärden där pengarna hamnar i verksamhet och inte i privata riskkapitalbolags fickor. Det generella statsbidraget till kommuner och landsting ska
höjas och värdesäkras.
Kommentar: 
Det är fullt rimligt att människor som arbetar, och dessutom fått jobbskatteavdrag, inte också skall ges skattesubventionerad städning etc. hemma. Samtidigt som gamla människor inte får den hemhjälp de behöver.

Satsningar på vård och omsorg
Vi vill öka resurserna till sjukvården så att tusentals fler kan anställas och antalet vård platser utökas. Även det förebyggande hälsoarbetet ska förstärkas med en satsning på vårdcentraler, särskilt i socialt utsatta områden där ohälsan är mycket stor. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning som fullt utbyggd kommer att räcka till exempelvis cirka 10000 fler undersköterskor. På så sätt skulle kvaliteten stärkas inom såväl demensvård som hemtjänst. Vi vill ge de äldre ökat inflytande över sina insatser och vi vill ge dem egna timmar att bestämma över.
Kommentar: 
Nödvändigt med tanke på den åldrande befolkningen. De egna timmarna att bestämma över handlar om respekt för individen. Principen borde dessutom vara att alla över 80 år – oavsett hälsoläge – har rätt till ett visst antal timmar. Det bör vara en del av det innehåll som bör finnas i ett medborgaravtal mellan staten och individen.

En skola för alla
Alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola och att de får det stöd de behöver. Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. För att alla skolor och elever ska ha goda och rättvisa förutsättningar behöver staten ta över ansvaret för skolan och det fria skolvalet ersättas med huvudprincipen att man går i skolan närmast hemmet. Vi vill göra en satsning på 6000 nya lärare i grundskolan för att ge eleverna mer stöd och lärarna en bättre arbetsmiljö. Vi vill också satsa på minskade barngrupper i förskolan och i fritidshemmen för att verksamhet med god kvalitet ska kunna bedrivas. Det ska vara möjligt för alla att studera. Därför vill vi höja studiemedlen.
Kommentar: 
Vänsterpartiet gjorde det möjligt för Göran Persson att kommunalisera skolan. Persson trodde att han skulle få med sig MP, men vi var absoluta motståndare och förvånades storligen att Ylva Johansson (som då var vänsterpartist) lyckades baxa med sig sitt parti i denna ogenomtänkta reform. Johansson tackades för hjälpen genom att, när hon bytt parti, få bli statsråd.
Det är bra att Vänsterpartiet nu – tillsammans med Folkpartiet – vill förstatliga skolan. MP och V har bytt sida… V:s förslag lär bottna i att de hedrar det som kallas likvärdighetsprincipen.
Likvärdighetsprincipen skall, enligt alla partier, vara vägledande för skolan. Samtidigt visar det sig att vi är alltmer på väg bort från att leva upp till denna princip. Det är lättare att säga ja till principen, svårare att leva upp till den eftersom man då förmodligen måste ta obekväma beslut. Vänsterpartiet tycks våga detta, vilket är utmanande eftersom det t ex innebär att det fria skolvalet ryker.
Vänsterpartiet skriver att huvudprincipen skall vara ”att man går i skolan närmast hemmet”. Jag noterar ordet ”huvudprincip”. Jag noterar också a) konsekvensen i politiken när det gäller klimatfrågan genom kortare och mer sammanhållna skolresor och b) minskande skolpengar till reklam och marknadsföring som – precis om vinstförbudet – leder till ökade resurser till skolans egentliga uppdrag.  
Vänster nämner inte läxfråga – vilket väl får ses som att man backar trots att man faktiskt har haft merparten av den forskning som finns med sig när man ifrågasatt hur läxorna använts. Läxor, som inte kan utföras i skolan, bidrar till att radera likvärdighetsprincipen. 
Till skillnad från övriga partier tycks Vänsterpartiet inte vilja uppvärdera lärarnas status genom ökat konsumtionsutrymme utan främst genom bättre arbetsmiljö och fler lärare. Också detta innebär en mer konsekvent klimatpolitik än andra partier som prioriterar att statusen skall öka genom just ökat konsumtionsutrymme – vilket för det mesta faktiskt innebär negativ klimat- och miljöpåverkan.  
Guldstjärna för modet att värna likvärdighetsprincipen trots att det krävs politiskt mod.

Ökad kvalitet i vård och omsorg
De personalförstärkningar vi vill göra kommer att bidra till en bättre vård och omsorg. För att utveckla kvaliteten ytterligare i välfärden behövs satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Vi vill genomföra en betald specialistutbildning för sjuksköterskor, ett omsorgslyft inom äldre- och handikappomsorgen samt införa utbildningsvikariat för att täcka upp för dem som studerar.
Kommentar: 
Det omvårdnadslyft som regeringen genomfört har varit både önskvärt och nödvändigt. Omsorgslyft inom äldre- och handikappomsorgen är ett lika önskvärt som nödvändigt förslag. Förmodligen inte alls kontroversiellt.

En sjukförsäkring att lita på
Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Ingen bortre gräns ska finnas i sjukpenningen. Det ska alltså inte vara möjligt att bli utförsäkrad och överförd till arbetsförmedlingen under pågående sjukdom. Individen ska garanteras rehabilitering.
Kommentar: 
Vänstern försvarar ett gammalt krackelerande system genom att lappa och laga på det. Genom detta försvarar man också ett dyradministrerat, sårbart och byråkratiskt system. 
Socialförsäkringssystemet omfattar idag cirka 50 olika förmånssystem. Få, om ens någon, kan hela detta system. Jag är övertygad om att vi måste ta en debatt om övergång till enklare, tydligare och begripligare system som ett värn för demokratin. System som ingen förstår, som människor inte känner till och som obevandrade ramlar igenom är inte bara irrationella utan också till skada för demokratin. 
Vi behöver bygga ett förståelsesamhälle – inför den utmaningen måste vi gå utanför de invanda mönstren och också våga tala om basinkomst/medborgarlön. Än viktigare blir detta när människor i ökande omfattning kommer att växla mellan studier, arbete och arbetslöshet/arbetsfrihet. 
Vänstern tar avstånd - anser att man skall leva på sitt arbete, trots att det blir färre av dem...
Rättvisa pensioner
Vi vill skapa ett rättvist och hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på och som följer inkomstutvecklingen. Människor ska i god tid före pensionering kunna förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Pensionerna ska finansieras solidariskt och pensionssystemet ska vara omfördelande för att skapa mer jämlikhet mellan män och kvinnor, rika och fattiga och mellan generationer. Vi vill höja garantipensionen. Vi vill också avskaffa premiepensionssystemet (PPM) och föra över dessa avgifter till inkomstpensionen. Vi vill avskaffa bromsen och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas.
Kommentar: 
V och MP var de enda partier som inte ställde sig bakom det nya pensionssystemet. MP drev kravet på en mer generell grundtrygghet baserad på att ingen skulle ha det knackigt – men att den som ville ha guldkant skulle stå för det själv. Avskaffa PPM är helt riktigt. Guldstjärna.
Trygga jobb och ett mänskligt arbetsliv
Den borgerliga politiken har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det har inneburit ökad stress och sämre möjligheter för många människor att planera sin framtid. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb. Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet.
Kommentar: 
Jo, det finns anledning att förstärka anställningstrygghet. Man nämner inte specifikt undantaget i turordningsregeln som gör att en småföretagare (med färre än tio anställda) kan skydda två anställda innan turordningen skall gälla. Jag antar att man vill ta bort detta. Vilket jag finner klåfingrigt. Ett litet företag bör ha rätten att skydda två innan regelverket slår till.
Bekämpa arbetslösheten – investera i riktiga jobb
Vi vill skapa riktiga jobb. Under hot om uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp. Vi vill ta vara på
alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Det är mer effektivt med samhällsnyttiga investeringar än med skattesänkningar. Vi föreslår satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning, investeringar som redan första året skulle kunna ge 30 000 nya jobb.
Kommentar: 
Partierna talar gärna om hur många nya jobb som olika investeringar ”bör kunna ge”. Man har säkert rätt. Men nämner i dessa sammanhang sällan att jobben inte bara kommer att gå till de som är arbetslösa i Sverige. Vi har en gemensam arbetsmarknad inom EU. Att lägga ny järnväg, att bygga om bostäder etc. kanske till 50 procent kan skapa ”svenska jobb”. Lägg till det att dessa nya jobb i stor utsträckning kommer att ersätta sådana jobb som hela tiden försvinner. Man kommer inte tillrätta med arbetslösheten genom olika investeringar – det krävs också att arbetstiden anpassas till den verklighet som råder.

Förhindra svartjobb och social dumpning
Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Det behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Där ska ingå att Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schysta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna.
Kommentar: 
En nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning är ett bra förslag. Det lär ge en eventuell rödgrön regering rådrum dessutom, vilket lär behövas…
Rättvisa villkor för arbetskraftsinvandrade
Utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Sverige och dumpningen av löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden måste stoppas. Rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor ska finnas för att försäkra att den som arbetskraftsinvandrar inte utnyttjas. Arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden ska inte riskera utvisning. Den som lurats av sin arbetsgivare ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd. Den som beviljats arbetstillstånd hos en arbetsgivare som brutit mot anställningsavtalet ska få lov att stanna i Sverige hela tillståndstiden ut för att kunna söka ny anställning.

Kommentar: 
Här är Vänsterpartiet synnerligen trovärdigt. Medan andra partier inte bara darrar på manschetterna, utan gärna tycks titta bort.
Rätt till fasta jobb på heltid
Vi vill lagstifta om rätten till fasta jobb på heltid. Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor, servitriser och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm, och deltid en möjlighet – inte ett tvång.
Kommentar: 
V vill att heltid blir norm – och deltid en möjlighet. Jag anar att man valt ordet ”möjlighet” istället för rättighet av ideologiska skäl. Jag anser att deltid skall vara en rättighet. När V talar om att man skall kunna leva på sin lön så tänker jag som grön att det innebär ett rejält höjt grundavdrag. V talar istället om att arbeta mer.
Fasta jobb på heltid blir ett smärre helvete för de riktigt små företagen.
Bekämpa otrygga anställningar
Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas, bland annat så att det inte ska kunna ske vid permanenta behov av arbetskraft.
Kommentar: 
Nuvarande system är ett otyg, det skapar ett prekariat – jag är förvånad över att V inte mutat in det begreppet inför valet. När man skriver ”lagstiftning vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas” så känns det som en halv reträtt från den retorik man använt sig av tidigare. Blir Löfven arg annars? Och MP lär inte fatta någonting. Tyvärr.
Korta arbetstiden
Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning.
Kommentar: 
Suck. Vänstern kom inte längre än så, trots kongressbeslut. Man vill utreda (för vilken gång i ordningen??) och vill lämna konkreta förslag… Här är det verkligen hängslen och livrem för att slippa driva frågan om sänkt arbetstid. Uselt! En guldstjärna tas tillbaka.
En bättre arbetslöshetsförsäkring
Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen erbjuder rimliga villkor. Vi vill genomföra en reform med höjd lägsta dagpenning till 410 kronor och högsta till 960 kronor samt förbättrade möjligheter att deltidsstämpla. Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Idag är det knappt en av tio som får det. Det måste också bli lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Idag står en majoritet av de arbetslösa utan ersättning från den. Alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ges rätt till grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen.
Kommentar: Tja, här lappas och lagas återigen. Se min tidigare kommentar om sjukförsäkring.

Aktiv arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmedlingen ska sätta in aktiva åtgärder som stärker varje individuell arbetssökandes möjligheter. Möjligheterna att få grundläggande utbildning och yrkesutbildning ska kraftigt förbättras. Fas 3 ska avskaffas. Med Vänsterpartiets politik kommer alla arbetslösa under 25 år att erbjudas ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar.
Kommentar: Jaha. Vad innebär ordet ”erbjudas”? Tvång?

Tillgänglighet och rätt till arbete och försörjning
Den reguljära arbetsmarknaden måste bli mer inkluderande också för människor med olika funktionsvariationer. Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.  Arbetsförmedlingens arbetssätt och åtgärder måste utvecklas och bidragstaket vid subventionerade anställningar höjas. Sysselsättning inom arbetskooperativ och sociala företag ska stimuleras ytterligare. Förskrivningen av hjälpmedel ska förenklas.
Kommentar: 
Här är första gången V nämner arbetskooperativ och sociala företag. Jag hade väntat mig att partiet i sitt valmanifest pläderat för mer kooperativa företagsformer och mer socialt inriktade företag. Ska bli intressant att se om dagens MP vågar framhålla kooperativ som en del av den nödvändiga mångfalden.
Feminism är rättvisa
Vi ska vända utvecklingen och öka rättvisan mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor har idag lägre inkomster än män. Vi vill ändra på detta. Vi ska omfördela makt och resurser så att kvinnor och män på riktigt har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill genomföra en rad strategiskt viktiga reformer för att minska löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det obetalda hemarbetet. Jämställda löner kräver ett jämställt arbetsliv i stort. Förutsättningar för detta skapas genom individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och utbyggd barn- och äldreomsorg. För att få fokus på jämställdheten och kunna leverera konkreta resultat vill vi upprätta en jämställdhetsmyndighet med ansvar och mandat att styra Sverige mot jämställdhet.
Kommentar: 
En ny myndighet är kanske inte vad Sverige behöver. Inte ens för jämställdhet. Som vanligt uppfattas barn som något som är i vägen för de vuxna. Att i detta sammanhang inte ta upp frågan om sänkt normalarbetstid är för fegt!
Individualiserad föräldraförsäkring
Föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det faktum att kvinnor idag tar ut drygt tre fjärdedelar av föräldraledigheten är ett av huvudskälen till den strukturella diskriminering som drabbar kvinnor i arbetslivet. Under föräldraledigheten etableras också mönstret att kvinnor bär huvudansvaret för hushållsarbetet, vilket påverkar arbetsmönster och inkomstmöjligheter under hela livet.
Kommentar:
Jo, helt politiskt korrekt. Och lika radikalt som Anders Borg...  Men med ett snävt arbets- inkomst- och karriärperspektiv. Så typiskt socialistiskt… 
Här saknas det andra perspektivet: att skapa mer tid för barn och närlevande, att det civila livet utanför lönearbetet kan vara viktigt för livskvalitén, att frågan om vad som är viktigt i livet kanske kan besvaras med annat än pengar och karriär. 
För V är tid i den informella oavlönade sektorn alltid något ont, tycks det. Jag undrar om vänsterpartister är så säkra på att de med ett lyckligt leende på dödsbädden kommer att minnas karriären, fina jobbet, pengarna...
Höj kvinnors löner
Vi gör en satsning på ökade resurser till offentlig sektor för att möjliggöra att höja kvinnors löner inom till exempel vård, skola och omsorg.
Kommentar: 
Jo, det är bedrövligt att arbetarregeringar och LO med gemensamma krafter under årtionde efter årtionde sett till att kvinnligt dominerande arbetsområden varit lågvärderade medan manliga varit högvärderade.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Vi satsar på barnomsorg på obekväm arbetstid. Om det ska kunna gå att förena yrken inom vård, omsorg och service med föräldraskap utan att tvingas att jobba deltid, krävs en tillgänglig barnomsorg också på kvällar, helger och nätter.
Kommentar:
 "Vi satsar på barnomsorg på obekväm arbetstid". Jovisst, om man drivs av idén om att människan skall vara till för systemet så är Vänsterns politik i detta fall helt riktig. 
Att forskningen säger att dessa oregelbundna arbetstider och nattarbeten är skadliga bryr man sig inte om. Även småbarnsföräldrar skall in i dygnetruntsamhället. Det hade varit klädsamt om V mönstrat någon idé om att småbarnsföräldrar inte skall behöva arbeta nätter mer än nödvändigt… Åtminstone antytt att det var en dålig samhällsutveckling som kräver allt mer arbeten på oregelbundna tider, att tillväxten har ett pris i sämre livskvalitet... Men, nej. Arbetslinjen är helig. Som sig bör i ett parti som mest tycks ha läst delar av Marx...

Samtyckeslagstiftning och kvinnors rätt till sina kroppar
Ett samtyckeskrav ska införas i sexualbrottslagstiftningen för att markera att sex ska bygga på frivillighet. Vi vill också införa ett oaktsamhetsbrott i lagstiftningen. En sådan konstruktion fångar in fall där gärningsmännen borde förstått att man handlat på ett oförsvarligt sätt. Dagens lagstiftning är ett uttryck för en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och det måste också framgå av lagstiftningen.
Kommentar:
Bra. Tyvärr en följd av alltför många mäns oförmåga att tänka med huvudet.
Stärk kvinnojourerna
Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna för att öka likvärdigheten mellan kommunerna och möjliggöra långsiktig planering av verksamheten.
Kommentar: 
Bra, min erfarenhet av budgetförhandlingar säger mig att finansministrar inte fattat ett jota av detta…
Feministiskt självförsvar
Vi vill att alla skolor ska erbjuda självförsvar för tjejer under skoltid. Framförallt handlar det om att stärka kvinnors självförtroende och lära sig att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta.
Kommentar: 
Jo, det ligger kanske mycket i det. Men jag vägrar om minsta lilla våldsförhärligande förekommer. Vilket det inte skall göra, enligt teorin. Men i praktiken? Här är förresten enda stället där V använder ordet ”underordnade”. Partistrateger som inte fått in det på fler ställen har begått tjänstefel.


Prioritera arbetet mot diskriminering och hatbrott
Vänsterpartiet vill ge DO ökade resurser att förebygga och bekämpa diskriminering samt öka möjligheterna till skadestånd. För Vänsterpartiet är ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från rasism och diskriminering. Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av hud- och hårfärg, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför ge polisen i uppdrag att kraftfullt prioritera arbetet mot hatbrott.
Kommentar: 
Lätt sagt. Rimligen bör man också berätta vad man skall prioritera ner. Vilket förstås är känsligt med tanke på att Uppdrag Granskning plötsligt kan berätta om något jävligt just inom det som partiet vill prioritera ner…
En välfärdspolitik för alla
Sverige är fortfarande ett land med starka normer och förväntningar om hur vi ska leva våra liv. Familjepolitiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting, regioner och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv.

Kommentar: 
Sådant som varje anständigt parti måste få med i sina texter. Vad man lägger i begreppet ”feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten” är oklart. Omfamnas månggifte? Om inte: varför? Om: Varför?
Ekologiskt hållbar samhällsutveckling
Regeringens tro på marknaden gör den passiv inför samhällets utmaningar. Miljöhoten får verka utan effektiva motåtgärder. Klimatarbetet har avstannat och Sverige riskerar att nå ytterst få av våra miljömål. Vi vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet, ett land som minskar utsläppen av växthusgaser genom gröna investeringar i energi, bostäder och transporter. Vi behöver ordning och reda i klimatpolitiken. Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla politikområden och ser till att
vi når våra ambitiösa mål. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar med hundra procent förnybar energi. Utarmningen av biologisk mångfald måste bromsas för att säkra grunden för vår framtida välfärd. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas.
Kommentar: 
Långt ner hittar vi miljö och klimat. Frågorna tycks på intet sätt vara prioriterade i det här manifestet. Den som trott att V skulle profilera sig på det sätt som Jonas Sjöstedt gjort lär bli besviken. Jag är en av dem. Intressant att V anser att två kärnkraftsreaktorer bör stängas under mandatperioden. Jag har skrivit valmanifest själv. Jag vet varför man skriver bör.
Pålitlig tågtrafik och förbättrad kollektivtrafik
Sveriges bristande järnvägstrafik är ett resultat av privatiseringar, uppstyckningar och för låga anslag. För att skapa en pålitlig tågtrafik vill vi skapa ett sammanhållet järnvägssystem där samhällsnyttan går före privatiseringar och kortsiktiga intressen. SJ bör ges ett nytt uppdrag där tillgänglighet och låga priser prioriteras istället för vinstjakt. Vi vill kraftigt öka järnvägsinvesteringarna och öka andelen kollektivtrafikresenärer genom statligt stöd till den regionala och lokala kollektivtrafiken. Ett storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik bör genomföras.
Kommentar: 
Jo, den sedan lång tid förda järnvägspolitiken är ett skämt – grundat på ideologiskt baserade idéer om vinstjakt och bolagisering och marknad. Allt passar inte för det. Vänsterns idé om avgiftsfri kollektivtrafik medför en sorts legitimering av ökat resande. Tveksamt.
Bättre mat
Vi vill att vi ska kunna äta bättre mat. Vi vill därför genomföra en satsning på ”Sverige – det hållbara matlandet” och öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel. Vi vill att Sverige inför mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark år 2020. Till samma år ska hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter. Vi vill slå fast en strategi för att minska den totala konsumtionen av kött och öka den nationella självförsörjningsgraden av livsmedel.
Kommentar: 
"Vi vill att vi skall kunna äta bättre mat". Jag antar att vänsterpartisterna syftar på olika "vi" - eller om man menar att främst vänsterpartister skall kunna äta bättre mat?
Hur som helst: Vänstern vågar faktiskt nämna köttkonsumtionen. Vilket är känsligt. Kul med ett parti som vågar sig på att prata om ”nationell självförsörjningsgrad” i en tid av totalt naivitet när det gäller sårbarhet. Guldstjärna. 
Satsningen på ”Sverige – det hållbara matlandet” låter som en parodi på Eskil.
Hållbara näringar
Jordbruk, skogsbruk, mineralbrytning och fiske ska bedrivas långsiktigt hållbart. Naturresurser måste brukas så att människors hälsa inte hotas och ekosystemen inte försvagas. Vänsterpartiet vill därför införa en starkare lagstiftning för att stärka miljöhänsynen. Genom skatter och avgifter vill vi minska övergödning och mängden bekämpningsmedel. Med intäkterna vill vi ge stöd till det som är långsiktigt hållbart, som ekologiskt jordbruk. Vi vill kraftigt öka resurserna för att skydda unika naturområden på land och till havs från exploatering.
Kommentar:
Det här är en önskelista med fluffiga och ganska oprecisa viljeyttringar. Glöden i texten ganska begränsad... man brinner för vinsterna i välfärden i alla fall. Man har tydligen anammat idén om att föra in skatt på gödsel - framgår faktiskt inte om det också är naturgödsel som ju också bidrar till övergödning - och bekämpningsmedel för att bekosta stöd till ekologisk odling.
En ny minerallag
Åtgärder ska vidtas i syfte att skapa en hållbar mineralbrytning i framtiden. Vi vill införa en skärpt lagstiftning för att värna miljön och skydda unika naturområden. Mineralersättningen ska höjas från dagens 2 promille till 10 procent. Genom intäkterna från mineralersättningen ska en gruvfond inrättas med syftet att återföra samhällsinvesteringar till gruvregionerna och lokalbefolkningen.
Kommentar: 
Vad i hela friden är en "hållbar mineralbrytning"? Ibland används de fina orden lite väl slarvigt. Men det är ju kul att man vill värna miljön. Tio procent (den som till äventyrs inte kan frågan undrar nog av vad) kan låta högt – men är helt rimligt.
Giftfri vardag
Vänsterpartiet vill minska mängden farliga kemikalier vi, och våra barn i synnerhet, utsätts för. Detta kräver i vissa fall att Sverige går före EU och inför nationella totalförbud och gränsvärden. Vi vill att hormonstörande ämnen som Bisfenol A, ftalater och farliga bromerade flamskyddsmedel begränsas genom nationella förbud. För att minska jordbrukets negativa påverkan för hälsa och miljö vill vi införa skatt på konstgödsel och öka skatten på bekämpningsmedel.
Kommentar: 
Rubriken lovar mer än någon kan lova: Giftfri vardag. De ämnen som tar upp utgör några hundradelar av en promille av de kemikalier vi utsätts för. 
Det man föreslår är grundläggande, inte särskilt långtgående. Lustig nog nämner man inte att varje land inom EU bör kunna gå före och ställa högre miljökrav även på varor generellt. Man nämner inte heller att import av sådant som är förbjudet i Sverige inte skall få förekomma: har vi hårdare regler för äggproduktion i Sverige skall vi inte heller importera ägg från anläggningar med lägre krav, har vi förbud mot t ex stråförkortningsmedel skall vi inte heller tillåta import av spannmål där man använt stråförkortningsmedel. Kanske för känsligt?
Full sysselsättning är målet för den ekonomiska politiken
Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. De ekonomiska ramverken behöver reformeras så att ett sysselsättningsmål kompletterar penningpolitiken och att överskottsmålet ersätts med ett mål om budget i balans över en konjunkturcykel. Detta så att vi kan öka de samhällsnyttiga investeringarna i syfte att pressa ned arbetslösheten.
Kommentar:
Ekonomi betyder hushållning med jordens knappa resurser. Att målet för den ekonomiska politiken skall vara full sysselsättning känns då något bisarrt. Bara begreppet ”sysselsättning” visar att Vänstern har mycket långt till en grön ideologi – folket skall ”sysselsättas”… Smaka på det.
Målet för den ekonomiska politiken måste naturligtvis vara att vi skall minska de ekologiska avtryck vi gör, att vi skall uppnå ett hållbart samhälle. Vänsterpartiet tycks, när det kommer till kritan, leva kvar i idén om att ekonomi är en sak, miljö en annan.

Investeringar för jobb
Investeringsnivån för att skapa jobb måste öka kraftigt. Vänsterpartiet kommer att lägga förslag för att öka investeringarna i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning och utbildning samt satsningar på fler anställda inom välfärden.
Kommentar: 
Återigen djupt besviken. Jonas Sjöstedts retorik – och troligen också övertygelse – försvinner helt när de alldeles vanliga socialisterna skall sätta tänderna i dessa texter.
”Investeringsnivån för att skapa jobb måste öka kraftigt.” Tanken svindlar… Målet med investeringarna är att skapa jobb. I så fall är det ju en jävla tur att vi har klimatkris så vi måste investera… För att inte tala om vilken tur att vi har som har en massa gamlingar som måste ha vård och omsorg… Hade klimatet fixat sig och gamlingarna varit pigga hade vi inte kunnat skapa så mycket jobb.
Jonas Sjöstedt brukar påpeka att han gillar Nina Björk. Det gör jag också. Men jag har förstått vad hon säger.
En aktiv näringspolitik
För att skapa arbete och välfärd behövs en aktiv näringspolitik som investerar i infrastruktur, forskning och utbildning, och aktivt understödjer utveckling av viktiga branscher. Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för små företag bland annat genom att slopa sjuklöneansvaret för de minsta företagen.
Kommentar: 
För att skapa arbete behöver vi en aktiv näringspolitik… Nej, det är inte därför vi behöver ett näringsliv!
Ingen höjd skatt för vanliga löntagare
Skattepolitiken måste bli mer rättvis och skatteintäkterna måste ökas för att vi ska kunna stärka den gemensamma välfärden. Vänsterpartiet tycker att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Med vår politik får låg- och medelinkomsttagare oförändrad inkomstskatt.
Kommentar: 
Aha, där kommer rädslan för att be medelklassen att bidra med lite mer till vår gemensamma kaka… Men vi är inte de dumma små egon som alla partistrateger tycks tro. Inte alla av oss i alla fall.
Rättvis beskattning
Vi vill att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller till exempel sjuk- och föräldrapenning. Vi vill nu ta steg för att utjämna den skatteklyfta som den borgerliga regeringen orsaka
Kommentar: Bra.
Bygg hyresrätter
Bostadsbristen måste byggas bort. Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. Hyresrätten ska inte beskattas hårdare än andra boendeformer.
Kommentar: 
40 000 bostäder om året. Undrar om den där nya lite större Friggebodarna ingår. Hur som helst berättade man tidigare i manifestet att de investeringar man ville ha för ”fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning” skulle ge 30 000 nya jobb. Säg att hälften går till nya bostäder. Då måste varje person bygga nästan tre bostäder på egen hand. Men så tillkommer förstås marknaden själv som med hjälp av statligt stöd skall göra den insats den borde göra själv. Principen gäller även här: privatisera vinster, socialisera kostnader...
Renovera och klimatrusta bostäder
Ett upprustningsprogram av miljonprogrammens bostäder ska genomföras. Vi vill genom ett särskilt stöd skapa förutsättningarna för att 60 000 bostäder årligen kan rustas upp och renoveras energieffektivt. För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning inför vi ett hissbidrag
Kommentar: 
Jag undrar om dom vet vad det där innebär. Men det kanske dom vet. Jag vet inte.
Kulturlöfte
Vänsterpartiet menar att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen. Vi vill utfärda ett kulturlöfte om att stärka kulturens ställning i samhället genom en kulturlag och om att verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn.
Kommentar: 
Vad är egentligen det där "kulturlöftet"? Vem skall utfärda vad? Vad ska kulturlagen säga mer än att "kulturens ställning i samhället skall stärkas"? Vad betyder det? Kul att V inte motiverar kulturen med att den ger tillväxt… Vänstern begriper att kultur har ett egenvärde. Så bra. Nästan en guldstjärna för det...
Kulturskola för alla barn
Alla barn, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort. I ett första steg vill vi införa en maxtaxa på 300 kronor per termin och barn för kulturskolan.
Kommentar: 
En av de viktigaste delarna av manifestet. Faktiskt. Än trevligare vore om man hade en vision om alla offentligt ägda skolor år 2050 skulle vara delar av vackra, kreativa utbildnings- och kulturcentra.

Konstnärlig frihet
Vänsterpartiet arbetar för konstnärers rätt att uttrycka sig fritt utan censur eller repressalier från stat och myndigheter. Vi ska verka för att de odemokratiska nolltoleranserna mot graffiti ska rivas upp. Principen om konstnärlig frihet är en grundbult i en demokrati. Samtidigt ska vi verka för att kommuner ska införa så kallade öppna väggar för att utöva graffiti.
Kommentar: 
Låter bra innan man problematiserar. Även konstnärer kan vara rasister, nazister, stalinister eller annat otyg. Gäller rätten att uttrycka sig fritt? Får sådan konst kränka?
Stärkt samhällsservice i hela landet
Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apoteksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbygden. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthandel och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet.
Kommentar:
Det blir yvigare och yvigare. Kanske har man tröttnat när man kommit så här långt... ”Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgång till… ” Ett stöd ger ingen garanti om det inte är kopplat till tvång för apotekskedjor att lokalisera sig. Menar verkligen Vänsterpartiet att bankerna skall få statligt stöd för att skaffa lokala kontor??
Grön omställning i hela landet
För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Riktat statligt stöd ska gå till lågtrafikerade järnvägspår och kollektivtrafik i glesbygd i form av till exempel byabussar. Utökat stöd för produktion av biogas från gödsel ska införas i hela landet och särskilt stöd införas för tankställen med biogas och el.
Kommentar: 
De statliga stöden är många. Ska bli intressant att se hur man tänker sig finansiera detta. Och administrera. Man vill ha riktat statligt stöd till lågtrafikerade järnvägsspår. Till spåren? Är det textförfattarna eller jag som börjar bli trött?
Internationell solidaritet
Vårt arbete för rättvisa och mot girighet slutar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara en självständig röst för rättvisa, jämställdhet och nedrustning i världen. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vår utrikespolitik grundar sig i solidaritet, de som känner fattigdomen och förtrycket i sin vardag ska känna att de har en allierad i vårt land. Sverige ska arbeta för rättvisa handelsvillkor, minskad kapitalflykt och ett bistånd som sätter fattigdomsbekämpning i fokus.
Kommentar: 
Vänstern vill att Sverige skall vara en självständig röst för nedrustning i världen. Bra. Någon behöver tala om nedrustning i en tid som denna. Men det tycks inte gälla Sverige i allmänhet och Gotland i synnerhet om jag förstått Vänsterns dagspolitiska kommentarer. Trovärdigheten är på gränsen till den nivå som sossarna uppvisar...
Förbud mot vapenexport till diktaturer
Sverige ska vara en röst för fred, säkerhet och nedrustning. Vapenexport till diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna ska förbjudas.
Kommentar: 
Dagens lagstiftning omfattar det mesta av det som V föreslår skall vara förbjudet. Dock lägger man till diktaturer. Bra. Men man vill tydligen tillåta export till stater som har inre väpnade oroligheter – vilket är förbjudet idag. Märkligt. En guldstjärna tas bort. Jag minns en tid när Vänsterpartiet sa nej till vapenexport överhuvudtaget.
En human flyktingpolitik och lagliga vägar för asylsökande
Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov. Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas. Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras. Sveriges internationella åtaganden innebär också krav på ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande.
Kommentar: Bra.

En feministisk utrikespolitik
Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Arbetet för kvinnors säkerhet, möjligheter till utbildning och försörjning samt rätt till hälsa och sin egen kropp ska vara hörnstenar i Sveriges internationella arbete. Minst 50 procent av biståndet ska gå till kvinnor och minst 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
Kommentar: 
Jag förstår inte hur man skall kunna styra biståndet så att ”minst 50 procent” går till kvinnor. Önskemål? Javisst! Men här väjer man att använda ordet ”ska” istället för vill. Vilket väl rimligen betyder något. Eller? Kanske var det nödvändigt att få in ordet feministisk en gång till. Det är ett fint ord. När det inte missbrukas.
Stärkt skydd för den personliga integriteten
Svenska myndigheter ska inte bidra till att andra länders underrättelsetjänster massavlyssnar svenska medborgare. Massavlyssning utan konkret brottsmisstanke får inte förekomma. FRA-lagen ska därför rivas upp och göras om. Vi vill stärka skyddet för den personliga integriteten genom att bland annat införa samtyckeslagstiftning, stärka integritetsskyddet i arbetslivet och inrätta en nätombudsman till stöd för den som utsätts för hot och kränkningar på nätet. Vi vill inrätta en sammanhållen integritetsskyddsmyndighet. Vi säger nej till införande av lagstiftning om övervakning och hemliga tvångsmedel som innebär betydande intrång i den personliga integriteten.
Kommentar: 
Här har vi den andra nya myndigheten som skall skapas. Svårt att i övrigt kommentera eftersom det är ganska luddigt, men med bra inriktning. Det är bara att hoppas att inte Tomas Bodström blir minister igen.
Rösta för en välfärd att lita på
Vänsterpartiet har politiken som kan möta framtidens utmaningar. I denna valplattform presenteras de åtgärder som krävs för att möta klimatkrisen, bekämpa arbetslösheten, möta behoven hos en åldrande befolkning och för att bekämpa de klyftor som delat samhället itu under den borgerliga regeringen.
Kommentar: 
Menar Vänsterpartiet att de åtgärder man föreslår i det här manifestet möter klimatkrisen? Vad betyder då ordet ”möter”? 

Med Vänsterpartiets politik finns lösningarna som garanterar en välfärd utan vinstintresse men med en kvalitet som det går att lita på. Men vi har också förslagen som innebär att vi kan bygga nya hyresrätter där vanligt folk har råd att bo, vi kan skapa trygga jobb och utbildningsvägar för landets unga, vi kan bygga en järnväg med tåg som kommer i tid och vi kan rusta en skola med resurser för att ge alla elever lika goda förutsättningar.
Kommentar: 
Orden blir gärna stora, ibland funkar de bättre när det uttalas i talad form, de liksom flyter förbi, skapar en stämning. Att man förbjuder vinstintresse inom välfärden är bra, men det innebär inte – som man påstår – att ”en kvalitet det går att lita på” uppnås ens om man tillför mer pengar till fler anställda. Vänstern är förstås inte ensamt om att överdriva, det gör alla. I just den här frågan har i vilket fall som helst Vänstern störst trovärdighet.

Vänsterpartiet har förslagen som gör det möjligt att bygga ett samhälle att lita på, byggt på solidaritet. Genom att föra en expansiv ekonomisk politik för investeringar istället för att sänka skatten för de redan rika gör vi det möjligt att börja bygga detta samhälle redan under nästa mandatperiod. Detta är ett samhälle där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen.
Kommentar: 
Visionen, som den uttrycks i sista meningen, är det ju inget fel på. Men överraskande nog – överraskande om man hört Jonas Sjöstedt tala - är att de stora överlevnadsfrågorna blivit skamligt undanskuffade. Frågan om sänkt arbetstid är dessutom begravd i ytterligare en utredning. Analys av tillväxt- och konsumtionssamhället förekommer inte. 
Grönt valmanifest? Nej. Rött? Tja, kanske det. Kanske ska man fundera en aning på att SvD känner lättnad när de läser plattformen... Per Gudmundson skriver: "...att Vänsterpartiet har skrotat sina visioner är en lättnad". Det är sällan bra när SvD känner lättnad...

Rösta på Vänsterpartiet den 14 september
Kommentar: 
Möjligen - i så fall utan större lust och i brist på annat. Är faktiskt besviken, hade väntat mig något starkt, något visionärt med konkreta steg på vägen. Kanske har man varit slarvig? Ska gå igenom  andra valplattformar allt eftersom. Tänk om det visar sig att det här är bäst trots allt...

Tillbaka till Birger Schlaugs blogg.