Administreras av ProVoka.

intellectualis disruptione

Detta är ett tillägg till detta blogginlägg.
Intellectualis disruptione, latin för intellektuell söndring.
Den undergrupp Intellectualis disruptione som syftas på i texten  har benämningen Lapis et malleus collapse, latin för Sten -och Hammar kollapsen.

Tillbaka till bloggtexten.