Administreras av ProVoka.

Citatet

Rätt svar: C.

Citatet är hämtat från ett tal Anders Björck höll i Skellefteå den 10 februari 1968. Han var då ordförande i Högerns Ungdomsförbund, som bytte namn till Moderata Ungdomsförbundet året därpå.

Flera oövervinnerliga tankar från Anders Björcks tid som ledare för unghögern:

"Vad har jag för glädje av att skaffa en sommarstuga och fiska, när gäddorna är kvicksilverförgiftade. Vad har jag för glädje att köpa bil när jag tvingas sitta i milslånga köer, omvärvd av giftiga avgaser? Och vad har jag för glädje av arbetstidsförkortningar som äts upp av ökat avstånd mellan arbete och bostad?" Tal i Gimo den 14 februari 1968