Administreras av ProVoka.

DN-intervju med Stefan Löfven.

Detta är en bilaga till ett inlägg på Birger Schlaugs blogg.
 
DN fick följa med statsministern på en flygresa. Och fick, dagarna före Brexit, intervjua honom om EU:s framtid. Det blev en märklig intervju, vad är det han säger statsminister Löfven säger egentligen? 

Mina funderingar i rött.

Vad skulle ett Brexit betyda för EU:s framtid?

–  Det är mest tråkigt för Storbritannien. Men vi är ändå 27 länder kvar och det är viktigt att vi visar enighet och styrka.  
Enighet om vad? Styrka för att göra vad?

- Jag, som statsminister, vet att det för Sverige är det mest långsiktiga och trygga att vi har det här samarbetet. Vilket samarbete? Med Turkiet? I vilket vi skall vara eniga om vad?

– Men det gäller också att göra EU tydligare bland medborgarna.

Ännu fler skyltar om att EU-bidrag delfinansierat plank och den kommunala eu-samordnarens skrivbord med hjälp av våra egna skattemedel? 

- Det är för medborgarna i Europa som detta görs. Men VAD är det som görs??


Hur ser du på riskerna för att Brexit skulle leda till att andra EU-länder går samma väg?

– Det kan finnas krafter i andra länder som tänker så. Trots, eller på grund av, "enighet och styrka"?

- Men de andra ländernas ledningar tänker samma som jag. Hjälp, tänker du som Polens och Ungerns ledningar??

- Vi ser behovet av Europasamarbetet. Men, för bövelen, samarbete om vad??

- Vi som enskilda länder måste inse att vi behöver den inre marknaden för den ger oss den konkurrenskraft som vi behöver ha. Inre marknaden ligger förstås i EES-avtalet... Och nog är det lite lustigt att en socialist pläderar så ivrigt för kapitalets fria rörlighet.

– Det finns säkert de som med populistiska motiv försöker dra en fördel av detta. Som t ex ta kamp för snusets bevarande? Det är därför viktigt att vi visar enighet. Om snuset??


Ser du några risker att mer auktoritära krafter vinner mark om det blir ett Brexit?

– Det finns en del tendenser både från vänster- och från högerhåll som har en populistisk underton. Tänker han månde på sossarnas kamp för snuset och centerpartisterna kamp för att vi skall få äta fisk med mer dioxin i än människor i övriga EU-länder? 

- Det vore inte ansvarsfullt för Sverige att föra en sådan diskussion. Vänta nu lite... Vore det inte ansvarsfullt att föra en debatt om vår framtid?? Inom vilka gränser skall den debatten föras? 

- Vi ska ta ansvar för Sverige. Genom att inte debattera sådant som är obekvämt för dem som redan bestämt hur det skall vara?  

- Vårt land kan hantera det, och då är det stabilitet, långsiktighet och trygghet som gäller i första hand.Aj, aj, aj, där lät det som ett citat från det kinesiska kommunistpartiets yttersta ledning...

- Vi som enskilda länder måste inse att vi behöver den inre marknaden för den ger oss den konkurrenskraft som vi behöver ha. Okej, skulle det alltså räcka med EES-avtalet då....?


Många tror att Brexit skulle leda till ökade krav på fördjupat EU-samarbete för att hålla ihop det som återstår – vad tror du?

– Det är en diskussion som redan pågår. Därför var det bra att den här frågan om förhållandet mellan euroländer och icke-euroländer var uppe redan i och med Storbritanniens förhandlingar med EU. Se där, det kan vara bra med obekväma frågor ändå...? 

- Det är klart att det hos euroländer kan finnas en önskan om ett fördjupat samarbete.  Kan finnas? Kom igen nu Stefan, du vet förbannat väl, som statsminister, att så är fallet... 

- Men det är viktigt att det inte sker så att det skadar EU-samarbetet. Är det så att man tar steg vidare i eurosamarbetet så får det inte skada EU-samarbetet eller öppna för att icke-euroländer inte kan vara med i olika samarbeten. Så ja, Stefan - det är hög tid att Sverige  kräver undantag, som Storbritannien gjort, om att juridiskt slippa euron.

 
Var står Sverige i en diskussion om fördjupat EU-samarbete?

– EU-samarbetet måste vara långsiktigt tryggt och stabilt. Tryggt, sa Bill. Stabilt, sa  Bull.

- Men vi behöver göra mer.  Ajaj, det var ju inte så stabilt... Vi behöver lösa upp migrationsfrågan och ha en gemensam lösning på den. Jo, det var ju just det... Vad som "lösa upp" innebär...  Om fem år, om extremhögern vunnit än mer mark, är fortfarande det gemensam lösning viktigare än själva innehållet?  

- Vi behöver stärka vårt säkerhetssamarbete vad gäller anti-terrorism till exempel och öka EU:s utrikespolitiska roll. Oavsett innehåll? Stefan,  du säger ju inte ett dugg om innehåll någon enda  gång...! 

- Vad vi kan göra i Afrika och Mellanöstern har betydelse också för oss. Svårt med ord... Är "vi" EU  och "oss" Sverige? Klurigt det här...

– Sen måste vi fokusera på medborgarnas Europa. Vi är med i EU för att vi vill ta makten över vår framtid. Hmmm, är "vi" oss nu?

- Det gäller att vara tydlig TYDLIG? YES!  med att EU-samarbetet är helt nödvändigt men också förstärka medborgarperspektivet så att det blir tydligare att oavsett om du är i Stockholm eller Arvidsjaur så har det betydelse vad som händer i EU. Då är det bättre att vi är där och påverkar. I Arvidsjaur?

 
Eurokris, skuldkris, flyktingkris. EU har krisat i många år nu – hur ska det kunna repareras?

– Omvärlden förändras och det sker hela tiden en utveckling. Nu jävlar blir det filosofi på hög nivå...

- Det kommer aldrig att ta slut på frågor som är problematiska. Så sant... T ex hur i h-e man skall begripa vad statsminister säger... Olof Johansson och pastor Janson tycks mig i jämförelse varit under av tydlighet. 

- Men det visar ändå att vi måste göra det här tillsammans. När vi har en stor flyktingkris så är det klart att vi löser den bäst tillsammans. Med Turkiet och andra humanitära stormakter...

- Det vore direkt oansvarigt att inte vara i det samarbetet. Men ansvarsfullt att skicka tillbaka människor till Syriens blodbad... Jojo.

 
Hanteringen av tidigare kriser har snarast visat på EU:s svagheter än dess styrka vad säger att det blir annorlunda nu?

– Det är ingen tvekan om att det är komplexa frågor.  Men om det skulle bli ett Brexit tror jag att många tänker till. Då får vi banne mig hoppas på Brexit, för att inte tänka till är inte så bra, det vet väl du, som statsminister? 

- Det blir ett nytt momentum då. Den som verkligen analyserar om vi behöver mer av samarbete och stabilitet eller (Momentum är massan av ett objekt i kombination med den hastighet som det går. I business innebär det den hastighet vid vilken ett pris accelererar).om vi behöver mer av splittring och osäkerhet så är jag övertygad om att alla säger: det är mer stabilitet och stadga vi behöver. Stabilitet, nu igen... Göran Persson hyllade den kinesiska politikens stabilitet... Demokratins innebörd är inte stabilitet, utan... demokrati. 


På senare tid har det ändå funnits tendenser till splittring inom EU?

– Det har funnits olika syn på saker. Sant, olika syn är faktiskt inte så dumt egentligen...

- Det är ganska naturligt. Bara vi inte talar om det obekväma förstås... Det har varit svårt i migrationsfrågan. Men man ska också komma ihåg att vi ändå kommit till beslut.  Jajamensann. ..

- Sen har det inte implementerats som vi önskat. Det blir lätt så när besluten tillkommit därför att man vill gå hem...

- Men vi måste också vara realistiska inte dumt alls och se att vi har tagit ett steg framåt.  Och tre tillbaka.
- Man får ha respekt för att det kan ta lite tid. Att?


Vad skulle Brexit innebära för Sverige?

– Vi hanterar en sådan situation och vi har förberett oss för olika alternativ.  Det som händer är att det här är den näst största handelspartnern i EU. Är det DET som händer? 

- Det måste redas ut hur handelsförbindelserna ska se ut. Storbritannien och Sverige har ett bra förhållande i grunden. Absolut, Göran Persson gillade ju Blair...

– Men sen ska det ske förhandling med EU och där är det en balansgång att gå. Vi eftersträvar inte dåliga förhållanden för Storbritannien fast lite, för det ska ju kännas...  men det får heller inte bli så att det blir lukrativt och lönsamt att driva den här typen av politik för då har vi andra problem framför oss. Lite surt skall dom allt ha det...Det måste vara skillnad på att vara inne och att inte vara inne, annars underminerar vi stadgan i EU. Absolut... En gång kallade vi det Fästning Europa.  

Finns det några fördelar för Sverige med Brexit?

– Nej. Vi ska vara glada om det blir så att de stannar. Det är bäst för Sverige och för hela EU. Och, minsann, skulle inte öppna  upp för alla länder att kräva särregler? Som Sverige gjort när man satt ner foten så att svenska vikingar ges rätten  att käka förgiftad fisk och snusa. Viktiga frågor i svensk EU-debatt för populistiska partier. 

- Europa har alla möjligheter, nja, kanske inte alla precis  men vi får nog ta oss själva lite i kragen och börja leverera. Vilkens krage? Och leverera vad? Det är liksom det som är problemet...  Att det är olika uppfattningar om vad som skall vara stabilt...

 
Vad betyder det för Sverige om det blir ett icke-euroland mindre i EU?

– Jag är övertygad om att alla EU-länder ser betydelsen av EU som en fungerande helhet. Hur i h-e kan du vara det när britterna just haft en folkomröstning? 

- Vi har ofta en samsyn med Storbritannien, men det är inte den enda samtalspartnern vi har. Tack! Vi har en bra dialog även med många euroländer. Annars vore det verkligen inte mycket till union...


Storbritannien har förhandlat fram undantag som träder i kraft om landet blir kvar i EU. Vad innebär det för Sverige?

– Vi har tyckt att flera av punkterna har varit bra. Se där! Men vi skulle ju inte prata om det där obekväma som britterna gjorde... 

- Det vi haft svårt med är begränsningen av den fria rörligheten och de sociala förmånerna.. Fast de vill j sossarna också, du vet det där med social turism som Persson pratade om...

- Men vi tyckte ändå att det var motiverat att se över det. Så klart ni gjorde!  Nu ska det förhandlas fram hur det ska implementeras och vi vet inte ännu hur alla detaljer blir.


Bör även Sverige begränsa sociala rättigheter för EU-medborgare?

– Vi har redan en sådan diskussion när det gäller föräldraförsäkringen där vi ser att vi ska ha ett socialt skydd som ska vara bra för individen men också för att etablera sig på arbetsmarknaden. Var det inte just det som Stefan sa var svårt nyss? Med den föräldraförsäkring som vi har nu riskerar det att ta lång tid för att etablera sig. Men det är inte en diskussion som handlar om att om man kommer från ett annat land så ska man ha ett sämre skydd. Inte det???? Det är ju precis det som är syftet.


Finns det fler sociala förmåner som kan diskuteras?
– Det finns en diskussion om efterlevandeskyddet. Men vi i Sverige har en generell välfärd för alla. Vi måste dock ha en pragmatisk syn på det. Hur ska vi ha det nu - generell välfärd för andra eller inte?

- Är det något av det här som visar sig slå fel på något sätt då är vi beredda att titta på det. OK, men problemet är väl vad man anser vara fel?

-Vi måste ha en pragmatisk syn men stå upp för den generella välfärden. Då blir det lätt att stå upp...


Är du orolig för Europas framtid?

– Jag är inte rädd för att Europa håller på att spricka. Europa som spricker vore en geologisk sensation!

-  Men det är klart att jag ser att vi har för mycket av extremism och populism som skapar instabilitet. Vad tycker du är lagom extremism och populism?

– Europa har alla möjligheter, alla?? men vi får nog ta oss själva lite i kragen och börja leverera. Suck, problemet är ju att åsikterna är så olika vad "vi skall leverera"...

- Sådana här samarbeten bygger på förtroende Jo, och det är bedrövligt lågt, för dig också Stefan... och för Fridolinen också... och det måste sitta i folkdjupet.  

- Medborgarna måste se att det här är ett forum som är bra även för mig och där är vi inte nu. Jag tror att medborgarna redan ser att det är bra för dig.


Vad tror du att det blir för resultat i torsdagens omröstning?

– Det är väldigt ovisst. Jag hoppas och tror någonstans att det stabila och det som är förutsägbart vinner. Att det som är förutsägbart vinner? Vad i herrans namn betyder det?

- Ett Brexit är för Storbritannien ett steg ut i det okända. Medan tillvaron inom EU är att vara i det kända?? 

 Tillbaka till Birgers blogg.