Svar på fråga

Här hittar du svaren på frågorna som fanns här.

Nästan hälften av alla Samuel ställer upp för KD.

Carl-Johan är mest vanligt i M.

Solweig är mest vanligt i S.

Stina är mest vanligt i C.

Lotta är mest vanligt i L.

Lisa är mest vanligt i MP.

Tove är mest vanligt i V.

PS!
Jag hade rätt på allihop... Vad nu det byggde på. Fördomar? Som kanske bottnar i personliga möten eller rent av på något sånär grundade uppfattningar av klass-samhälle, civilsamhälle och åldersstruktur i olika partier? Tja, jag vet inte.

Det farliga är nog när generella fördomar och föreställningar bottnar enbart i personliga möten med enstaka individer eller information från slasken i sociala medier.

Faktauppgifterna är hämtade från Sveriges Radios pod "Det politiska spelet".